BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Treść ogłoszenia w zakładce Ogłoszenia różne

Modernizacja przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich. Informacje szczegółowe w zakładce Ogłoszenia różne