BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Umiejscowienie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich


Kliknij aby wyświetlić mapę


Godziny otwarcia

Sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich można załatwiać

w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1 - główny budynek)

od godz. 730 do godz. 1530

Konto dochody budżetowe:

Bank NBP O/O Kielce

17 1010 1238 0856 8722 3100 0000

Dane teleadresowe

Osoba kierująca InspektoratemPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
26-200 Końskie, ul. Kielecka 5

NIP 658-17-08-464
REGON: 299943563

telefon: (41) 372 31 85

fax: (41) 372 31 85 wewn. 22

Pokój nr.

Imię i nazwisko

Telefon służbowy

Nr wew.

E-mail służbowy

 9c

Agata Hucał

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

668-815-504

24

a.hucal@piwet.konskie.pl

2e

Dorota Guldzińska – Mazur

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

660-460-503

30

d.guldzinska@piwet.konskie.pl

3

 Maja Makuch

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt 

 

660 460 492

28

 

m.makuch@piwet.konskie.pl

3

Monika Stępień-Pietrzak

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt 

 

795 492 695

m.stepien-pietrzak@piwet.konskie.pl

2e

Sylwia Puszka

 

Inspektor Weterynaryjny ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

 

660 460 493

30

 

s.puszka@piwet.konskie.pl

2b

Rafał Sieroń

 

Insp. Wet. ds. Pasz i Utylizacji

 

728 352 910

27

r.sieron@piwet.konskie.pl

2a

Łukasz Popiel

 

Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa  Żywności

 

735 967 996

26

l.popiel@piwet.konskie.pl

2a

Bogusław Sternak

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji

511 727 057

b.sternak@piwet.konskie.pl

8c

Monika Wudarczyk

 

Główny Księgowy

 

660 477 568

23

m.wudarczyk@piwet.konskie.pl

8d

Joanna Kania

 

Główny specjalista ds. administracyjnych

 

660 425 816

20

  •  

8d.

Aneta Ferens

 

Starszy Specjalista ds. Księgowych

 

a.ferens@piwet.konskie.pl

1

Anna Mularczyk

 

(Sekretariat PLW)

 

 

19

a.mularczyk@piwet.konskie.pl

bok@piwet.konskie.pl
 

1

Biuro Obsługi Klienta

668 663 977

19
fax: 22

konskie.piw@wetgiw.gov.pl

4

Anna Ziomek-Świąder

 

Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni

606 591 196

32