BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich

Badanie mięsa na obecność włośni wykonywane jest metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.

Badanie takie na terenie powiatu koneckiego można wykonać w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie, w poniedziałek, środę oraz czwartek w godzinach  od 15:30.   

Próbki do badań na obecność włośni przyjmowane są w dni:

poniedziałek, środa, czwartek   -  do godz. 15:00

Wyniki dostępne są w dniu badania od godziny 19:00, pod numerem telefonu: 606 591 196

Pliki do pobrania dla dostarczającego próbkę do badania :

Oświadczenie-jedna próbka – Pobierz

Oświadczenie-próbki_2a_probki – Pobierz


Włośnica jest zoonozą (chorobą, która jest przenoszona ze zwierząt na ludzi) powodowaną przez pasożyty z rodzaju Trichinella. Występuje ona na całym świecie. Rezerwuarem tego pasożyta jest wiele gatunków zwierząt dzikich i domowych, w tym przede wszystkim świnie, dziki, konie, ale również niedźwiedzie, wilki, borsuki, gryzonie leśne, psy, koty, zwierzęta futerkowe (lisy, nutrie). Larwy pasożyta bytują w mięśniach zwierząt, a spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa i produktów mięsnych jest główną przyczyną zarażenia.

W Polsce najczęstszym źródłem zarażenia jest mięso świń, dzików i nutrii. Dostępne jest skuteczne leczenie.

Zapobieganie chorobie u ludzi

1. Zapobieganie włośnicy oparte jest na spożywaniu tylko i wyłącznie mięsa i jego przetworów poddanych kontroli weterynaryjnej.

2. Bezwzględnie nie należy spożywać mięsa, które nie zostało poddane badaniu, a także co do którego nie ma takiej pewności (np. z nieznanego źródła).