BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Szkolenia dotyczące uzyskania kwalifikacji dla osób uprawnionych do uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny lub w celu bezpośredniej dostawy (2019-03-01)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia dotyczące uzyskania kwalifikacji dla osób uprawnionych do uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy.

Powyższe szkolenia będą przeprowadzane w bieżącym roku  regularnie raz na kwartał, w terminach:  15.03.2019 r., 14.06.2019 r., 13.09.2019 r. i 13.12.2019 r.,  miejsce szkolenia: sala stołówki OSM Końskie.

Szkolenie będzie obejmowało zakres Rozporządzenia Rady nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r., w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania (Dz.U.UE.L.2009.303.1. z dnia 18 listopada 2009 r.), rozporządzenia MRiRW  z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. 2018.539 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019.122) oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tj. Dz.U. 2016. 885)

Koszt szkolenia: bezpłatne

Zapisy na szkolenia:
Wnioski zgłoszenia udziału w szkoleniu są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta urzędu oraz na stronie internetowej: http://piwet.konskie.pl/ w zakładce ubój na użytek własny. Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich (w godz.7.30 - 15.30).

Terminy szkoleń zamieszczane są i aktualizowane na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich pod adresem jw. w zakładce ubój na użytek własny.

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich wystawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł,  którą należy uiścić na konto:

Urząd Miasta i Gminy Końskie 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 tytułem opłata za zaświadczenie.

Do pobrania:
>> Wniosek

Aktualizacja informacji dotyczącej terminów szkoleń:
1) dnia 15 marca 2019 r. szkolenie odbędzie się o godz. 10:00 w sali stołówki OSM Końskie
 

Materiał szczególnego ryzyka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich przypomina, iż gospodarstwa utrzymujące przeżuwacze i dokonujące uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz zobowiązane są do przekazywania materiału szczególnego ryzyka (SRTM) do uprawnionych zakładów utylizacyjnych. 

BYDŁO

W każdym wieku

 • Migdałki
 • Ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego
 • Jelito ślepe
 • krezka

Powyżej 12 miesiąca życia

 • Czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi z wyłączeniem żuchwy
 • Rdzeń kręgowy

Powyżej 30 miesiąca życia

Kręgosłup wraz ze zwojami korzonków grzebieniowych, z wyłączeniem:

 • Kręgów ogonowych
 • Wyrostków poprzecznych i kolczystych kręgów: szyjnych, piersiowych i lędźwiowych,
 • Środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości

 

OWCE I KOZY

W każdym wieku

 • śledziona
 • jelito kręte

Powyżej 12 miesiąca życia lub mające wyrżnięty z dziąsła stały siekacz

 • migdałki
 • rdzeń kręgowy
 • czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi

 

Wykaz zakładów utylizacyjnych:

 - Punkt zbiorczy Padliny Stanisław Hartwig Przedborska 87, 29-100 Włoszczowa telefon: 041 394-27-06, 692-364-361

- Saria Małopolska Sp. z o. o. w Krakowie, oddział w Wielkanocy 32-075 Gołcza telefon: 012 387-30-65, 012 387-30-60

- Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Danielów 5, 97-360 Kamieńsk telefon 044 681-75-86