BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia nr 3284 z dnia 08 września 2015 roku na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych w ramach zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Popiel zamieszkały w miejscowości Kaliga.

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń biurowych i piwnic

Treść dokumentu znajduje się w zakładce "Ogłoszenia różne" lub pod linkiem

Informacja o wynikach przetargu na wykonanie modernizacji przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz wykonanie odwodnienia powierzchni utwardzonych na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Na prośbę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopki i w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie woj. świętokrzyskiego publikujemy ulotkę "Procedurę postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziow

Protokół pobrania materiału biologicznego - monitoring skuteczności szczepienia lisów dziko żyjących przeciwko wściekliźnie w woj. świętokrzyskim