BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, informuje o zagrożeniu związanym z wystąpieniem grypy ptaków oraz o konieczności przestrzegania w tym zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.2017.722), obowiązującego na terenie całej Polski. Rozporządzenie to nakłada szereg nakazów oraz zakazów, m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne.

>> Pełna treść komunikatu <<

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje o wejściu w życie dniem 27 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), nakładającego szereg nakazów, zakazów oraz ograniczeń m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne. Wobec wejścia w życie w.w. rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich apeluje do osób utrzymujących drób lub inne ptaki o niezwłoczną realizację § 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. do zgłaszania do PLW w Końskich miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (nie dotyczy ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych).

>> Pobierz druk wniosku zgłoszeniowego

Uwaga Hodowcy Drobiu!

  • pdf D20162091.pdf - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków