Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2024 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

ROZPORZĄDZENIE PLW W KOŃSKICH 1/2024 Z DNIA 26 STYCZNIA 2024 r. W SPRAWIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW

HPAI apel do posiadaczy ptaków

17 lutego – Dzień Służby Cywilnej

Nowelizacja z 14 kwietnia 2023 r. ustawy o służbie cywilnej ustanowiła Dzień Służby Cywilnej. Przypada on 17 lutego – w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej. W tym roku oficjalnie obchodzimy to święto po raz pierwszy. Ustawowe umocowanie Dnia Służby Cywilnej potwierdza jego znaczenie jako czynnika identyfikacji i konsolidacji członków korpusu służby cywilnej. Korpus ten to środowisko zawodowe, którego celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa polskiego.

– Oficjalnie już ustanowiony Dzień Służby Cywilnej ma być przede wszystkim świętem członków korpusu służby cywilnej. Powinien więc służyć budowie etosu służby oraz umacnianiu poczucia tożsamości i konsolidacji naszego środowiska. Liczy ono prawie 120 tysięcy osób i pomimo swojego zróżnicowania bez wątpienia ma bardzo ważne cechy wspólne. Wszyscy służymy tej samej sprawie – zapewnieniu sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa, niezależnie od zmian politycznych i personalnych na szczytach władzy i niezależnie od naszych osobistych poglądów na różne kwestie życia społecznego – przekazuje szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Co to jest służba cywilna?

Służba cywilna to przede wszystkim ludzie – członkowie korpusu służby cywilnej.

Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów.

Naszym obowiązkiem jest wykonywanie powierzonych zadań w sposób zawodowy, rzetelny i bezstronny. Członkowie korpusu służby cywilnej są neutralni politycznie. Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o służbie cywilnej oraz zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów.

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia.

Konstytucyjnym zwierzchnikiem służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów. To właśnie premier powołuje i nadzoruje pracę szefa służby cywilnej.

Natomiast Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Obsługę Szefa Służby Cywilnej oraz Rady Służby Publicznej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – przede wszystkim Departament Służby Cywilnej, a także inne departamenty (np. Departament Prawny, Departament Spraw Obywatelskich). Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów.

Służba cywilna funkcjonuje na podstawie m. in.:
   •  Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483),
   •  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2022 poz. 1691).
Działania służby cywilnej regulują także inne ustawy oraz liczne rozporządzenia i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Szefa Służby Cywilnej.

Poznaj historię służby cywilnej: https://www.gov.pl/web/100latsc/historia-sluzby-cywilnej

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej - obgryzania ogona u świń

Informacja o dniu wolnym

W związku z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 2 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego na sobotę 06 stycznia 2024 r.
W związku z powyższym, w dniu 2 stycznia 2024 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich będzie nieczynny.

Informacja - włośnie

Informujemy, że w dniu  29.12.2023 r. oraz 05.01.2024 r.  będą wykonywane badania na obecność larw włośni w mięsie.

Uwaga - Zmiana czasu pracy Inspektoratu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji casu pracy urzędów i Zarządzeniem  nr 12/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 30 listopada 2023 r. 

Informujemy o zmianach w organizacji czasu pracy Inspektoratu które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2023 r. 
Powiatowy inspektorat Weterynarii w Końskich czynny jest:

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:30  do 15:30 we wtorki od godziny 7:30 do 18:00.

Informacja o dniu wolnym od pracy - 2.11.2023 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich będzie nieczynny w dniu 2 listopada 2023 r.

Pobierz informacje

Zapisy na szkolenie - ubój na użytek własny - 15.09.2023 godz. 11:00

Informacja - włośnie

Informujemy, że w dniach 21-25 sierpnia 2023 r. nie będą wykonywane badania na obecność larw włośni w mięsie.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie nr 3/2023 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu koneckiego

Informacja - włośnie

Informujemy, że od 22.05.2023 r. próbki do badań na obecność włośni przyjmowane będą w dni:   
poniedziałek, środa, czwartek.

Polska wieś to przyszłość - plakat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiały szkoleniowe ASF - środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

Rozporządzenie PLW z dnia 11.04.2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 • pdf rozporzadzenie-nr2-2023.pdf - ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICHz dnia 11 kwietnia 2023 r.uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego

Próbki do badań na obecność włośni przyjmowane są w dni: - środa, czwartek, piątek. Nastąpiła również zmiana oświadczeń (do pobrania w załączniku).

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

 • pdf Komunikat PLW.pdf - W związku z wystąpieniem na terenie powiatu koneckiego w dniu 14 marca 2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informacja - Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom będącym w kryzysie bezdomności

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH, ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU - 3.10.2022

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU - 25.08.2022 - odwołanie ogłoszenia

Informacja - badanie na obecność włośni

Informujemy, że w dniach :
04 - 10 lipca  2022r 
nie będzie wykonywane badanie na obecność larw włośni w mięsie.

Komunikat nr 6 - obowiązkowe szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1685 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu koneckiego. 

W rozporządzeniu nr 3/2022 wprowadzono *_nakaz szczepienia kotów_ *przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Nakaz ten dotyczy wszystkich posiadaczy kotów na terenie powiatu koneckiego.

Załączniki:


Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 22 – 26 kwietnia 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, brązowo-zielonym pakiecie stanowiącym przynętę. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów. Celem akcji jest zlikwidowanie zagrożenia wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi i zwierząt.

Apelujemy, aby przez okres dwóch tygodni po wyłożeniu szczepionki nie puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do stref z wyłożoną szczepionką jako zwierzęta konkurencyjne do zjedzenia przynęt ze szczepionki. Prosimy również mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Szkolenie - ubój na użytek własny

Zaproszenie na szkolenie

w zakresie:

prowadzenia uboju na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w  Końskich  zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu  prowadzenia uboju zwierząt na własny użytek.

Szkolenie odbędzie się dnia :

7 kwietnia 2022 roku ( czwartek ) godz. 11.00

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie

Koszt szkolenia: bezpłatne

Koszt zaświadczenia: 17 zł

Wpłaty można dokonać na nr rachunku bankowego:

Bank Pekao S.A. 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049

lub  w kasie UMiGM Końskie lub w  kasie Starostwa Powiatowego w Końskich, z dopiskiem opłata za zaświadczenie.

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek:

Link: Informacja

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Link: 
Informacja

Komunikat nr 5 - obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Jednocześnie, mając na uwadze ostatnie liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym w województwie świętokrzyskim, rekomenduję, szczepienia przeciwko wściekliźnie kotów, zwłaszcza tych wychodzących. 

Adresy lecznic na terenie powiatu koneckiego, gdzie można zaszczepić psa  i/lub kota:

 1. Przychodnia Weterynaryjna „Narvet” Robert Narożnicki, ul. ZWZ 7, 26-200 Końskie; tel: 502-068-444
 2. Przychodnia Weterynaryjna "Vetcentrum" s.c. Andrzej Grabowski, Miłosz Lis; tel: 502475939,  668317184
 3. Gabinet Weterynaryjny lek.wet Czesław Kurzyna , ul. Kościuszki 38, 26-230 Radoszyce, ; tel:  605-406-319      
 4. Gabinet Weterynaryjny Grzelec Andrzej, Słupia 31C, 26-234 Słupia; tel: 603-868-354            
 5. Gabinet Weterynaryjny Jerzy Orczyk, ul. 1000 lecia 14, 26-220 Stąporków;   tel: 604-997-630
 6. Gabinet Weterynaryjny „Alfa” Donata Bała, ul. Słowackiego 9/38, 26-220 Stąporków; tel: 502-311-234
 7. Gabinet Weterynaryjny Ewa Pietrzak-Lis , ul. Żwirowa 2, 26-200 Końskie;   tel: 501-642-425
 8. Gabinet Weterynaryjny Vet-Med. Karolina Wiśniewska, ul. Kielecka 3, 26-200 Końskie; tel: 509-607-229
 9. Gabinet Weterynaryjny "AS" Andrzej Gałecki, Wielka Wieś, ul. Górna 15, 26-220 Stąporków; tel: 503-956-713

Plakat informacyjny Wścieklizna

Komunikat nr 4 - Zagrożenie wściekliznąW związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną odnośnie wścieklizny w województwie mazowieckim oraz zagrożeniem wystąpień kolejnych przypadków na terenie województwa świętokrzyskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich przypomina.
 
 Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, wywoływaną przez wirus atakujący centralny układ nerwowy.                  
Chorują wszystkie ssaki, w tym także ludzie.
Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:
1. pogryzienia przez chore zwierzę 
2. przedostanie się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka.
 
ZWIERZĄT CHORYCH I PODEJRZANYCH O WŚCIEKLIZNĘ NIE NALEŻY DOTYKAĆ!!!
Objawy wścieklizny u zwierząt:
1. podwyższona ciepłota ciała 
2. nagła zmiana usposobienia, niepokój, rozdrażnienie 
3. utrata wrodzonej bojaźliwości u zwierząt dzikich 
4. brak koordynacji ruchowej, porażenie mięśni żuchwy, gardła,     przełyku
5. wodowstręt, ślinotok
6. agresja, zaburzenia świadomości
 
JEŚLI ŻYWY NIETOPERZ WTARGNIE DO POMIESZCZENIA 
należy umożliwić mu opuszczenie pomieszczenia – zamknąć drzwi do pozostałych pomieszczeń, otworzyć szeroko okno, 
zgasić światło i usunąć się z drogi nietoperza, upewnić się, że nietoperz opuścił pomieszczenie.
 
NIETOPERZ LATAJĄCY W CIEMNOŚCI NIE ATAKUJE CZŁOWIEKA!!!

Od jakiego zwierzęcia można się zarazić?
Psa, nietoperza, kota, wiewiórki, jeża, lisa, innych zwierząt.
Postępowanie po pogryzieniu
Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny, przekazać informacje o okolicznościach pogryzienia. W przypadku pogryzienia przez psa, kota,  jeśli to możliwe należy ustalić dane właściciela zwierzęcia oraz czy to zwierzę posiada ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Ulotka informacyjna :
https://wiw.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/02/plakat-scaled.jpg

Komunikat nr 3 - HPAI - uchylenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że zgodnie z § 2.1 pkt. 4 Rozporządzenia nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 7 stycznia  2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego, w dniu 18.02.2022 r. upłynął 30 dniowy termin obowiązywania nakazów i zakazów wydanych na mocy tegoż rozporządzenia.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich w dniu 18 lutego 2022r. wydał Rozporządzenie nr 2/2022 uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład strefy zakażenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 18 lutego 2022r. zostało ogłoszone w dniu 21 lutego 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Rocznik: 2022, Pozycja 760.

Rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich   z dnia 18 lutego 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego

 http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/760/akt.pdf

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Komunikat nr 2 z dnia 21.01.2022r

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Komunikat nr 2 z dnia 21.01.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu 21.01.2022 na Stawach na Browarach w miejscowości Końskie, gmina Końskie, powiat konecki, został stwierdzony drugi przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu  H5N1. Dodatni wynik  ponownie stwierdzono u łabędzia niemego.

W związku z powyższym czas obowiązywania środków związanych z wyznaczeniem strefy zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków, określonych rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r.  stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych od dzikich ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa, zgodnie z § 2 ust. 4 tegoż rozporządzenia.  Oznacza to , że okres ten zostaje przedłużony do co najmniej 30 dni, licząc od dnia 18 stycznia 2022r., tj. od dnia , w którym pobrano próbki do badań od drugiego padłego łabędzia i dla których w dniu 21.01.2022r. uzyskano wynik dodatni.

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. :

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/277/akt.pdf


Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Komunikat PLW w Końskich


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu 06.01.2022 r. na Stawach na Browarach w miejscowości Końskie, gmina Końskie, powiat konecki, został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu  H5N1. Dodatni wynik stwierdzono u łabędzia niemego.

 Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków  podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego.  Stanowi zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kaczki, gęsi, łabędzie).

Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się pierwszego przypadku wystąpienia ptasiej grypy ptaków podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich  apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich pod numerem telefonu – 41 372 31 85

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

·        Znaczna liczba nagłych padnięć,

·        Depresja,

·        Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj,

·        Miękkie skorupy jaj,

·        Objawy nerwowe,

·        Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

·        Silne łzawienie,

·        Obrzęk zatok podoczodołowych,

·        Kichanie,

·        Duszność,

·        biegunka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu  bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 722 t. j.), a w szczególności:

·        Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

·        Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikiem ptactwem,

·        Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

·        Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa,

·        Zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu,

·        W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego,

·        Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk z wodą z mydłem,

·        Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,

·        Osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.


Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych:

Głównego Lekarza Weterynarii :

            https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


            oraz  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich:  

            http://www.piwet.konskie.pl/choroby/ptasia-grypa-hpai

Pobierz ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022

Informacja - badanie na obecność włośni


Informujemy, że w dniach
17- 24 stycznia 2022r.
nie będzie wykonywane badanie na obecność larw włośni w mięsie.

Afrykański Pomór Świń - bioasekuracja

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ogłoszenie MRiRW w tej sprawie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie

ZAŁĄCZNIK - Program wsparcia

Afrykański pomór świń. Bioasekuracja

Film instruktażowy dla leśników i myśliwych ukazujący postępowanie prewencyjne w przypadku ASF.
Film instruktażowy dla leśników i myśliwych ukazujący postępowanie prewencyjne w przypadku ASF.

ZIPOD - Aplikacja do przekazywania informacji o padłych dzikach

Uprzejmie informuję, że w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

System ten składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW).
Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres:

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez: wetgiw.gov.pl/zipod. 

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu. Narzędzie to jest dedykowane do wykorzystania głównie przez pracowników Lasów Państwowych oraz myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, stąd zwracam się z prośbą o dystrybucję niniejszej informacji celem jej wdrożenia, co powinno znacznie usprawnić system zgłaszania padłych dzików, a tym samym uszczelnić nadzór bierny nad zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Proszę o wpisywanie w oknie opis imienia i nazwiska myśliwego, numeru znacznika oraz miejscowości upolowani dzika. Na zdjęciu proszę uwzględnić oznakowanego dzika oraz kod probówki z krwią.

Aplikacja dostępna do pobrania na telefon - ZIPOD
lub pod adresem:

www.wetgiw.gov.pl/zipod

Informacja dla hodowców świń w powiecie koneckim

 • pdf Hodowcy-informacja.pdf - W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021 /605, ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia określone zostały 3 obszary objęte ograniczeniami: I, II i III - informacja w załączniku.

Informacja - badanie na obecność włośni

Informujemy, że w dniach
30.06-02.07.2021r.
nie będzie wykonywane badanie na obecność larw włośni w mięsie.

Ulotki informacyjne dotyczące zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu

 • pdf KRD_zasady_bioasekuracji_15cze21.pdf - W związku z sytuacją epidemiologiczną przekazujemy, opracowaną przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii i Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, ulotkę dla hodowców drobiu informującą o zasadach bioasekuracji gospodarstw i przeciwdziałania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
 • jpeg Ulotka - Bioasekuracja HPAI.jpg - Ulotka - Bioasekuracja HPAI

OGŁOSZENIE - WYZNACZENIA DO WYKONANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO

Zarządzenie

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz przypadkami COVID-19, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że do odwołania:

 1. przyjęcia interesantów  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich  zostają ograniczone do sytuacji bezwzględnie koniecznych.
 2. sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem:

41 372-31-85

lub za pomocą poczty email: konskie.piw@wetgiw.gov.pl

 1. pisma, wnioski do załatwienia można pozostawiać w specjalnie przygotowanej urnie. 
 2. przyjmowanie próbek mięsa w kierunku włośni będzie przeprowadzane w poniedziałki, środy  i czwartki do godz. 10:00.

w sytuacjach wymagających wizyty w Inspektoracie prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności - zdezynfekowanie rąk, używanie rękawiczek jednorazowych, maseczek, zachowanie bezpiecznej odległości, posługiwanie się zdezynfekowanym długopisem  i przestrzeganie zasad przemieszczania się interesantów.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie: Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 • pdf OWNO.pdf - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Informacja - badanie na obecność włośni

Informujemy,

że dnia

24 grudnia 2020

nie będą wykonywane badania na obecność larw włośni w mięsie

Ogłoszenie - Wyznaczenia do wykonania zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu koneckiego na rok 2021

Rozporządzenie nr 2/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2020

Informacja - badanie na obecność włośni

Informujemy

o zmianie dnia badania na obecność larw włośni w mięsie

Od 1 lipca będą wykonywane w dniach:

 

Poniedziałek, środa, czwartek

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, w celu
minimalizacji ryzyka zarażeń koronawirusem COVID -19 zaleca się ograniczenie wizyt w siedzibie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Końskich.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Kontakt:

- adres e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl
- telefon: (41) 372-31-85

Wykaz telefonów komórkowych pracowników dostępny jest na stronie
internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich.

Obszar ochronny ASF

Wymagania dotyczące gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na obszarze ochronnym (strefa żółta), tj. na terenie gmin:

 • Gowarczów
 • Końskie
 • Stąporków

Pobierz informacje

Informacje dotyczące zasad wymiany handlowej zwierząt i produktów zwierzęcych w przypadku wystąpienia UK z UE bez umowy wyjścia - BREXIT

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw.

W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje  o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72h. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.  

W przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej.

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 12 – 16 sierpnia 2019 r. nie będą wykonywane badania na obecność larw włośni w mięsie.
 

Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF

Czy wirus afrykańskiego pomoru świń trafił do naszego powiatu ? - artykuł z portalu https://konecki24.pl

Na terenie powiatu koneckiego niewiele jest gospodarstw, w którym utrzymywane są świnie. Ale w koneckich lasach dzików jest nie obliczona ilość. Spacerują gdzie chcą. Na drogach dochodzi do kolizji z ich udziałem. Ludzie podróżując mogą przenosić chorobę wirusową jakim jest nieuleczalna choroba afrykański pomór świń.

Lekarz weterynarii  Maja Makuch, starszy inspektor  weterynaryjny,(Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt),  p.o. zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich mówi nam, że  afrykański pomór świń to niezwykle groźna, nieuleczalna choroba wirusowa świń i dzików. Głównym źródłem wirusa są chore zwierzęta (świnie i dziki). Największa liczba zakażeń świń przypada na okresy letnie od maja do sierpnia. Choroby tej się nie leczy, nie ma również możliwości przeprowadzenia szczepień zabezpieczających zwierzęta przez zarażeniem.

Chore zwierzęta padają

Śmiertelność świń i dzików po zakażeniu wynosi blisko  sto procent. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z tym choroba nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona. W takim przypadku muszą zostać zabite zwierzęta z zapowietrzonego stada. Następnie zwłoki utylizowane. Koniecznie trzeba przeprowadzić oczyszczanie i dezynfekcję oraz badania  laboratoryjne. A co ważne ograniczyć  możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Zagrożenie ASF

W związku z zagrożeniem ASF  w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych,  należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików,  nie spuszczać psów ze smyczy. Nie przywozić z zagranicy żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego, bo może ona zawierać wirusa ASF. Na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosownie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania – należy przestrzegać zasady, że osoba która znalazła padłego dzika, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie  przestrzega lek. wet. Maja Makuch.

Potrącony dzik uciekł w las

Ostatnio dość często na koneckich drogach dochodzi do kolizji, wypadków z udziałem  dzików. Wybiegają z lasu, wprost pod nadjeżdżające auta. Czasem zderzają się z samochodem i ranne uciekają w las.Nikt za nimi nie podąża, by ranne zwierzę obserwować co robi. Czy od ran po zderzeniu jeszcze żyje? A jeżeli nie, kto zdecyduje co zrobić z padliną.

W koneckich gminach rolniczych jak Słupia Konecka, Radoszyce, Fałków i Smyków Powiatowy Inspektor Weterynarii przeprowadził z rolnikami, hodowcami trzody chlewnej szkolenia dotyczące ASF. Poznali zasady, których należy przestrzegać by chronić gospodarstwo przez wirusem afrykańskiego pomoru świń. Finalnym tego  elementem jest stan zdrowia świń. Żeby o wszelkich  niepokojących  objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (2018-11-28)

Dokumenty do pobrania lub wydrukowania:
>> Praktyczne wskazówki
>> Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego.
>> Oświadczenie lekarsko-weterynaryjne

Zapraszamy na szkolenia związane z Rolniczym Handlem Detalicznym (2018-11-28)

Tematy szkoleń:

1. Szkolenia Informacyjne w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego
2. Aktualna sytuacja dotycząca zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń

Miejsce i czas szkoleń:

Urząd Gminy w Słupi 30.11.2018 godz. 10:00
Urząd Gminy w Fałkowie 06.12.2018 godz. 09:00
Urząd Gminy w Smykowie 14.12.2018 godz. 10:00
Remiza OSP w Radoszycach 17.01.2019 godz. 09:00

Terminy pozostałych szkoleń są ustalane i będą podawane na bieżąco.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF (2018-02-26)

23 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poniżej przedstawia najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany przepisów:

 • właściwy organ - powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda lub minister właściwy ds. rolnictwa, będzie mógł zakazać prowadzenia polowań zbiorowych w określony sposób (...);
 • wprowadzono dodatkową możliwość przemieszczania świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod określonymi warunkami m.in. pod warunkiem, że powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wyraził zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, do gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju;
 • umożliwiono wysyłanie do innych państw niż Rzeczpospolita Polska świeżego mięsa pozyskanego ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i spełniających określone w rozporządzeniu warunki;
 • umożliwiono wysyłanie produktów mięsnych wyprodukowanych z mięsa dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i obszarze objętym ograniczeniami poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod określonymi warunkami.

28 lutego 2018 r. wejdzie w życie kolejna zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z którą następujące zasady bioasekuracji będą obowiązywały na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Wprowadzony zostanie również zakaz:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

>> Komunikat do druku w formacie A3 <<
>> Komunikat do druku w formacie A4 <<
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2018 - II postępowanie (2018-02-19)

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z poźn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku następujących czynności urzędowych:

    szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
    sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
    badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
    sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
    badania mięsa zwierząt łownych;
    sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
    pobierania próbek do badań;
    badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 marca 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

>> Pełna treść zawiadomienia <<
>> Wniosek o ULW <<

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczeń 2018 (2017-11-17)

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z poźn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku następujących czynności urzędowych:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 • pobierania próbek do badań;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w Pracowni Terenowej Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny wskazać obszar powiatu tj. gminę na terenie której deklaruje gotowość do wykonywania czynności z wyznaczenia oraz powinny wskazać czy czynności z wyznaczenia mogą wykonywać stale czy też w ramach zastępstwa. Kwestia ta jest istotna z tytułu organizowania nadzoru nad ubojem zwierząt w rzeźni:

1) Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o. Salata 12B, 26-212 Smyków,

2) P.H. HURT – DETAL Waldemar Deja Pijanów 7, 26-234 Słupia Konecka.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich i zamieszczeniu na stronie internetowej: http://www.piwet.konskie.pl

>> Pełna treść zawiadomienia <<
>> Wniosek o ULW <<

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe (2017-11-23)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym poruszone będą zagadnienia z zakresu, m.in.:

 • zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz wirusowej biegunki u bydła
 • bioasekuracji w stadach drobiu jako elementu ochrony przed HPAI
 • afrykańskiego pomoru świń (ASF)

>> Pełna treść zaproszenia <<

Spis zwierząt hodowlanych 2017

WYZNACZENIA 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2016 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.

Więcej informacji w zakładce "Wyznaczenia"

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, informuje o zagrożeniu związanym z wystąpieniem grypy ptaków oraz o konieczności przestrzegania w tym zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.2017.722), obowiązującego na terenie całej Polski. Rozporządzenie to nakłada szereg nakazów oraz zakazów, m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne.

>> Pełna treść komunikatu <<

Komunikat Terenowej Stacji Kontroli Włośni w Końskich

Informujemy, że od dnia 24 lipca do 28 lipca 2017 nie będą wykonywane badania na obecność larw włośnia w mięsie.

KOMUNIKAT - PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ TYLKO ZE ŚWIADECTWAMI ZDROWIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że od dnia 4 listopada 2016 r. wszystkie przesyłki świń przemieszczane na terytorium kraju muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem w gospodarstwie pochodzenia zwierząt. Więcej informacji pod linkiem

Komunikat GLW w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku.

Grypa ptaków − cofnięcie rygorów dotyczących utrzymywania drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że cofnięte zostały rygory dotyczące utrzymywania drobiu wprowadzone w Polsce w związku ze zwalczaniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Na podstawie  §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 722)  traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 722

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Treść komunikatu z danymi szczegółowymi dotyczącymi badania mięsa

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŃSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje o wejściu w życie dniem 27 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), nakładającego szereg nakazów, zakazów oraz ograniczeń m.in. w stosunku do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, w tym utrzymujących drób lub ptaki na potrzeby własne. Wobec wejścia w życie w.w. rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich apeluje do osób utrzymujących drób lub inne ptaki o niezwłoczną realizację § 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. do zgłaszania do PLW w Końskich miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (nie dotyczy ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych).

>> Pobierz druk wniosku zgłoszeniowego

Uwaga Hodowcy Drobiu!

 • pdf D20162091.pdf - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych - Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań  na  ptactwo łowne  (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować  szczególną  ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

 - znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
 - obserwacji  dzikich ptaków  (także gatunków  chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze  strony układu nerwowego –  skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie  się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),


do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  –  zgodnie z  art. 14 ustawy Prawo łowieckie,

 • Aby kontakt ze  zwłokami  dzikich ptaków  odbywał  się poprzez jednorazowe rękawiczki,
 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach  nie powinny mieć  kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu  na ptactwo łowne  nie  wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone,  po zakończeniu polowania  zostały  poddane  oczyszczaniu i  dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Umieszczanie  znalezionych  martwych  lub  upolowanych ptaków  podejrzanych o chorobę  w  pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

Ulotka dotycząca wścieklizny