BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (podstawa prawna)

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), z dniem 1 maja 2008 roku uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Link do usługi ePUAP

Link do usługi ePUAP
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich i mieszczącego się w pokoju nr 8 (w podwórku) przy ul. Kieleckiej 5 w Końskich na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.