BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

KOMUNIKAT - PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ TYLKO ZE ŚWIADECTWAMI ZDROWIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że od dnia 4 listopada 2016 r. wszystkie przesyłki świń przemieszczane na terytorium kraju muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem w gospodarstwie pochodzenia zwierząt.

W przypadku świń pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszky’ego przemieszczanych do rzeźni ze stad, z punktów skupu/obiektów pośrednika lub targów obowiązuje wzór świadectwa określony w załączniku nr 1.

Świnie przemieszczane:

- ze stada do innych stad,

- do punktów kopulacyjnych i punktów skupu,

- na targi pokazy, wystawy i konkursy zwierząt

oraz świnie przemieszczane do rzeźni pochodzące ze stad podejrzanych o zakażenie chorobą Aujeszky’go lub zakażonych i zawieszonych zaopatruje się w świadectwa zdrowia, których wzór określony jest w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3.

Za powyższe czynności pobiera się opłaty w następującej wysokości:

- świnie:

a) do 10 sztuk zwierząt 10,00 zł

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 1,00 zł

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,75 zł

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,50 zł

- prosięta:

a) do 5 sztuk zwierząt 5,00 zł

b) b) od 6 do 20 sztuk zwierząt 17,00 zł

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt 23,00 zł

d) powyżej 100 sztuk – za każde następne zwierzę 0,20 zł

Opłaty te powiększa się, doliczając koszty dojazdu do miejsca wykonania czynności.

Wzory świadectw zdrowia dla świń:

  • pdf swiadectwo-zdrowia1.pdf - Wzór nr 1 - Świadectwo zdrowia z obszaru nie objętego restrykcjami do rzeźni (wolne od chA).
  • pdf swiadectwo-zdrowia2.pdf - Wzór nr 2 - Świadectwo zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy.
  • pdf swiadectwo-zdrowia3.pdf - Wzór nr 3 - Świadectwo zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie, zakażonych i zawieszonych oraz dla prosiąt ze stad zakażonych przemieszczanych do innych stad zakażonych celem ich odchowu do wagi ubojowe.