Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich
Schemat organizacyjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich: lek. wet. Sylwia Chłosta
  • p.o. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich: lek. wet. Maja Makuch;
  • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt: lek.wet. Monika Stępień-Pietrzak; Przemysław Jóźwik
  • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych: lek. wet. Sylwia Chłosta; inż. Joanna Sawicka (Stanowisko ds. pasz), lek. wet. Aleksandra Rychel
  • Zespół ds. finansowo‑księgowych i administracji: Ewa Czechowska; Anna Zielińska; Danuta Walter; Aneta Ferens